Tournament

IEM IX - World Championship
Terran
Zerg
Protoss
Sort Descending

Reveal All Links

Grand Finals

Match 1
Reveal Match
03/15
Match 2
Reveal Match
03/15
Match 3
Reveal Match
03/15
Match 4
Reveal Match
03/15
Match 5
Reveal Match
03/15
Match 6
Reveal Match
03/15
Match 7
Reveal Match
03/15

Semifinals

Match 1
Reveal Match
03/15
Match 2
Reveal Match
03/15

Quarterfinals

Match 1
Reveal Match
03/14
Match 2
Reveal Match
03/14
Match 3
Reveal Match
03/14
Match 4
Reveal Match
03/14

Round of 16

Match 1
Reveal Match
03/12
Match 2
Reveal Match
03/12
Match 3
Reveal Match
03/12
Match 4
Reveal Match
03/12
Match 5
Reveal Match
03/13
Match 6
Reveal Match
03/13
Match 7
Reveal Match
03/13
Match 8
Reveal Match
03/13

EU Qualifier Semifinals

Match 1
Reveal Match
02/24
Match 2
Reveal Match
02/24

EU Qualifier Quarterfinals

Match 3
Reveal Match
02/24

EU Qualifier Ro16

Match 8
Reveal Match
02/24

EU Qualifier Ro32

Match 3
Reveal Match
02/24

EU Qualifier Ro64

Match 1
Reveal Match
02/24

KR Qualifier Semifinals Match 1

Match 1
Reveal Match
02/24
Match 2
Reveal Match
02/24
Match 3
Reveal Match
02/24

KR Qualifier Quarterfinals Match 4

Match 1
Reveal Match
02/24
Match 2
Reveal Match
02/24
Match 3
Reveal Match
02/24

KR Qualifier Quarterfinals Match 1

Match 1
Reveal Match
02/24
Match 2
Reveal Match
02/24
Match 3
Reveal Match
02/24

KR Qualifier Ro16 Match 6

Match 1
Reveal Match
02/24
Match 2
Reveal Match
02/24
Match 3
Reveal Match
02/24

KR Qualifier Ro32 Match 2

Match 1
Reveal Match
02/24
Match 2
Reveal Match
02/24
Match 3
Reveal Match
02/24

KR Qualifier Ro64 Match 2

Match 3
Reveal Match
02/24

KR Qualifier Ro64 Match 1

Match 1
Reveal Match
02/24
Match 2
Reveal Match
02/24
Match 3
Reveal Match
02/24

KR Qualifier Ro128 Match 1

Match 3
Reveal Match
02/24

AM Qualifier Semifinals Match 2

Match 5
Reveal Match
02/23

AM Qualifier Semifinals Match 1

Match 1
Reveal Match
02/23
Match 2
Reveal Match
02/23
Match 3
Reveal Match
02/23
Match 4
Reveal Match
02/23
Match 5
Reveal Match
02/23

AM Qualifier Ro16 Match 7

AM Qualifier Ro32 Match 3

Match 1
Reveal Match
02/23
Match 2
Reveal Match
02/23
Match 3
Reveal Match
02/23
Match 4
Reveal Match
02/23

AM Qualifier Ro64 Match 1

Match 1
Reveal Match
02/23
Match 2
Reveal Match
02/23
Match 3
Reveal Match
02/23

AM Qualifier Ro128 Match 1

Match 1
Reveal Match
02/23
Match 2
Reveal Match
02/23
Match 3
Reveal Match
02/23